Lazaretlejren 1917-1918

Arbejderne havde travlt. Vinteren var ingen hindring for arbejdet med at bygge de mange barakker.

Rejsegilde på vandtårnet af træ i 1917